Data retention summary

This summary shows the default categories and purposes for retaining user data. Certain areas may have more specific categories and purposes than those listed here.

Site

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Users

Category

Dane ogólne

Dane osobowe ogólne (imię, nazwisko, adres mailowy) będą zbierane w celu zapisu uczestnika na:

1. Konkursy organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu.

2. Umożliwienia uczestnictwa w zajęciach zdalnych z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej MDK2 w Poznaniu.


Purpose

Powód zbierania danych osobowych

Zapis na konkursy

Umożliwienie nauki zdalnej

Retention period
1 years
Lawful bases
Consent (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes

Course categories

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Courses

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Activity modules

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Blocks

Purpose

Retention period
No retention period was defined