Podsumowanie zasad przechowywania danych

Niniejsze podsumowanie wymienia domyślne kategorie kontekstów i cele przechowywania danych. Niektóre obszary platformy mogą zawierać bardziej szczegółowe kategorie i cele niż te wymienione.

Strona

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Użytkownicy

Kategoria

Dane ogólne

Dane osobowe ogólne (imię, nazwisko, adres mailowy) będą zbierane w celu zapisu uczestnika na:

1. Konkursy organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu.

2. Umożliwienia uczestnictwa w zajęciach zdalnych z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej MDK2 w Poznaniu.


Powód

Powód zbierania danych osobowych

Zapis na konkursy

Umożliwienie nauki zdalnej

Okres przechowywania
1 lat
Podstawa prawna
Zgoda (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes

Kategorie kursu

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Kursy

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Moduły aktywności

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Bloki

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania